Kênh kết nối

Nguyên liệu Honkai Star Rail, tổng hợp đầy đủ và cách nhận

Game mobile | by Trần Đăng Quang

Tất cả nguyên liệu Honkai Star Rail từ hình ảnh, mục đích sử dụng nâng cấp nhân vật, Vết Tích, Nón Ánh Sáng, đối tượng sử dụng và cách nhận vật phẩm chi tiết.

Khi nhắc đến nguyên liệu Honkai Star Rail, người chơi khá quan tâm tới nguyên liệu dùng để nâng bậc nhân vật và nâng cấp Vết Tích nhân vật, Nón Ánh Sáng (trừ Điểm Tín Dụng).

Tất cả nguyên liệu này được nhận từ kẻ địch, Dư Âm Chiến Đấu, Hư Ảnh Ngưng Đọng, Đài Hoa Nhân Tạo (Đỏ) và rất nhiều nguồn khác nữa như event, cửa hàng, kể chuyện hư cấu, Vũ Trụ Mô Phòng,.....

Vậy có bao nhiêu nguyên liệu trong game Honkai Star Rail, chúng được sử dụng với mục đích gì, nhân vật nào sử dung và cách nhận ra sao? Nếu bạn chưa biết thì hãy cùng mosflyvn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nguyên liệu Honkai Star Rail rơi ra từ kẻ địch

Vật phẩm Lõi Phát Sáng trong Honkai Star Rail.

Nguyên liệu trong Honkai Star Rail được rơi ra từ các kẻ địch như kẻ địch thường, kẻ địch Tinh Anh, Boss từ các phe phái,.. như Quân Đoàn Phản Vật Chất, Tạo Vật Rãnh Nứt, Jarilo-VI, Xianzhou Luofu, Thợ Săn Stellaron, Công ty Hành Tinh Hòa Bình, Đàn Côn Trùng, Đoàn Kịch Ác Mộng, Meme Vùng Hồi Ức và Ngân Hà.

Những nguyên liệu này được sử dụng để nâng cấp nhân vật Honkai Star Rail, kích hoạt hoặc tăng cấp Vết Tích và hơn nữa là nâng bậc Nón ánh sáng (mặc dù không được ghi rõ mục đích sử dụng là nâng bậc Nón Ánh Sáng).

Bảng nguyên liệu Honkai Star Rail từ kẻ địch

Nguyên liệu

Hình ảnh

Mục đích sử dụng nguyên liệu Honkai Star Rail

Nhân vật sử dụng

Lõi Dập Tắt

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Argenti, Arlan, Bailu, Black Swan, Dan Heng 4 sao, Herta, Himeko, Lynx, Pela, Xueyi.

Lõi Phát Sáng

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Lõi Rục Rịch

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Bản Năng Tranh Đoạt

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/

Vết Tích

Dr. Ratio, Kafka, March 7th, Nhà khai phá vật lý, Main Hỏa, Qingque, Seele, Yanqing.

Dã Tâm Xuyên Tạc

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Ý Chí Giẫm Đạp

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Linh Kiện Cổ Xưa

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Clara, Hook, Luka, Natasha, Sampo, Sói Bạc.

Trục Xoay Cổ Xưa

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Động Cơ Cổ Đại

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Ghim Cài Thiết Vệ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Asta, Bronya, Gepard, Serval, Topaz, Welt.

Quân Hiệu Thiết Vệ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Huy Chương Thiết Vệ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Mầm Non Trường Thọ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Blade, Dan Heng IL, Huohuo, Jing Yuan, Jingliu, Ruan Mei, Tingyun.

Đóa Hoa Trường Thọ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Cành Cây Trường Thọ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Fu Xuan, Guinaifen, Hanya, Luocha, Sushang, Yukong.

Bánh Xe Nhân Tạo

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Trái Tim Nhân Tạo

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Acheron, Gallagher, Misha.

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Mảnh Vỡ Suy Tư

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Aventurine, Sparkle.

Mảnh Tinh Thể Ấn Tượng

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Mảnh Gương Vỡ Khát Vọng

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Cách nhận nguyên liệu từ kẻ địch

Nguyên liệu

Cách nhận nguyên liệu Honkai Star Rail

Lõi Dập Tắt

Kẻ Địch

Lằn Ranh

Thị Trấn Rivet

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Lõi Phát Sáng

Lõi Rục Rịch

Bản Năng Tranh Đoạt

Kẻ Địch

Đài Hoa Nhân Tạo (Vàng)

Khoang Thu Dung

Khoang Chi Viện

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Dã Tâm Xuyên Tạc

Ý Chí Giẫm Đạp

Linh Kiện Cổ Xưa

Kẻ Địch

Trụ Sở Máy Móc

Khu Mỏ Khổng Lồ

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Trục Xoay Cổ Xưa

Động Cơ Cổ Đại

Ghim Cài Thiết Vệ

Kẻ Địch

Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành

Hành Lang Âm Vang

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Quân Hiệu Thiết Vệ

Huy Chương Thiết Vệ

Mầm Non Trường Thọ

Kẻ Địch

Cảng Lưu Vân

Bến Cảng Sao Xoay

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Đóa Hoa Trường Thọ

Cành Cây Trường Thọ

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Kẻ Địch

Bến Cảng Sao Xoay

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Bánh Xe Nhân Tạo

Trái Tim Nhân Tạo

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

Kẻ Địch

Đoàn Kịch Ác Mộng

Vũ Trụ Mô Phỏng

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Đài Hoa Nhân Tạo (Vàng).

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

Mảnh Vỡ Suy Tư

Kẻ Địch

Vũ Trụ Mô Phỏng

Meme Vùng Hồi Ức

Thưởng Ủy Thác

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng

Đài Hoa Nhân Tạo (Vàng).

Mảnh Tinh Thể Ấn Tượng

Kẻ Địch

Vũ Trụ Mô Phỏng

Meme Vùng Hồi Ức khi đạt Cấn Bằng LV2.

Máy Ghép Vạn Năng

Mảnh Gương Vỡ Khát Vọng

Kẻ Địch

Vũ Trụ Mô Phỏng

Máy Ghép Vạn Năng

Nguyên liệu Honkai Star Rail tơi ra từ Hư Ảnh Ngưng Đọng

Sừng Bão Tuyết - Nguyên liệu nâng bậc nhân vật.

Nguyên liệu vết tích Honkai Star Rail rơi ra từ Hư Ảnh Ngưng Đọng, hiểu đơn giản là những vật phẩm người chơi nhận được sau khi hoàn thành khiêu chiến mở khóa trang “Rèn Luyện Cân Bằng - 2”.

Bảng nguyên liệu từ Hư Ảnh Ngưng Đọng

Nguyên liệu

Hình ảnh

Nhân vật sử dụng

Mục đích

Chiếc Đinh Của Linh Trưởng

Fu Xuan, Lynx, Xueyi.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật/ Vết Tích

Răng Cưa Sói Sắt

Clara, Luka, Natasha, Sushang.

Nguyên liệu Honkai Star Rail Nâng Bậc Nhân Vật

Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt

Asta, Himeko, Hook.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Sừng Bão Tuyết

Gepard, Herta, March 7th, Pela.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Mũ Dấu Ấn Xưa

Arlan, Bailu, Serval, Tingyun.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Mắt Bão Gió

Bronya, Dan Heng, Sampo.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Thép Đúc Hư Ảo

Qingque, Seele, Sói Bạc.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Trang Sức Dấu Ấn Xưa

Luocha, Welt, Yukong.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Thông Lệnh Cõi Âm

Argenti, Hanya.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Guinaifen, Topaz.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Vỏ Tinh Thể Rét Buốt

Jingliu, Ruan Mei, Yanqing.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Gậy Lôi Nhà Luyện Hình

Acheron, Jing Yuan, Kafka.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Tro Tàn Thiên Nhân

Black Swan, Blade, Huohuo.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Trái Tim Căm Phẫn

Gallagher.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Hộp Giấc Mơ Lạnh

Misha.

nguyên liệu Honkai Star Rail Nâng Bậc Nhân Vật

Súng Phun Giấc Mơ

Sparkle.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Cách nhận nguyên liệu từ Hư Ảnh Ngưng Đọng

Nguyên liệu

Cách nhận

Chiếc Đinh Của Linh Trưởng

Hình Ảnh Nghiệt Thú - Hư Ảnh Ngưng Đọng

Máy Ghép Vạn Năng

Răng Cưa Sói Sắt

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Khu Mỏ Khổng Lồ

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Cấm Địa Thiết Vệ

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Sừng Bão Tuyết

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Hành Lang Âm Vang

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Mũ Dấu Ấn Xưa

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Hành Lang Âm Vang

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Mắt Bão Gió

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Thị Trấn Rivet

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Thép Đúc Hư Ảo

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Khoang Cơ Sở

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Trang Sức Dấu Ấn Xưa

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Lằn Ranh

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Thông Lệnh Cõi Âm

Hư Ảnh Cõi Ấm - Hư Ảnh Ngưng Đọng

Máy Ghép Vạn Năng

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Hư Ảnh Ngưng Đọng: Hình Ảnh Cháy Bỏng - Khu Mỏ Khổng Lồ

Vỏ Tinh Thể Rét Buốt

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Cảng Lưu Vân

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Gậy Lôi Nhà Luyện Hình

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Bến Cảng Sao Xoay

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Tro Tàn Thiên Nhân

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Sở Đan Đỉnh

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Trái Tim Căm Phẫn

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Dinh Thự Sương Mai

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Hộp Giấc Mơ Lạnh

Hư Ảnh Ngưng Đọng: Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Súng Phun Giấc Mơ

Hư Ảnh Ngưng Đọng - Ranh Giới Xây Mộng.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Nguyên liệu Honkai Star Rail rơi ra từ Đài Hoa Nhân Tạo (Đỏ)

Lưỡi Đao Định Thế - Nguyên Liệu Vết Tích.

Nguyên liệu Vận Mệnh hay được gọi là nguyên liệu rơi ra từ Đài Hoa Nhân Tạo (Đỏ) sẽ được sử dụng cho những nhân vật trong game và các Nón Ánh Sáng có cùng Vận Mệnh.

Cũng như các nguyên liệu bên trên, những nguyên liệu này cũng được sử dụng để nâng bậc Vết Tích, Nón Ánh Sáng.

Bảng nguyên liệu từ Đài Hoa Nhân Tạo

Vận Mệnh

Nguyên Liệu

Hình ảnh

Nhân vật sử dụng

Mục đích

Hủy Diệt

Lưỡi Đao Tử Vong

Arlan, Blade, Clara, Dan Heng Ẩm Nguyệt, Hook, Jingliu, Nhà Khai Phá, Xueyi.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

Lưỡi Đao Tịnh Thế

Răng Nanh Boris

Misha.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Răng Sói Độc

Răng Nanh Trăng Cuồng

Săn Bắn

Mũi Tên Săn Thú

Dan Heng, Dr. Ratio, Seele, Sushang, Topz & Numby, Yangqing.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Mũi Tên Diệt Quỷ

Mũi Tên Sao Đuổi

Tri Thức

Chìa Khóa Linh Cảm

Argenti, Herta, Himeko, Jing Yuan, Qingque, Serval.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Chìa Khóa Tri Thức

Chìa Khóa Trí Tuệ

Bảo Hộ

Cố Chấp Của Đồng

Fu Xuan, Gepard, March 7th, Nhà Khai Phá.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Lời Thề Sắt Lạnh

Hổ Phách Kiên Cố

Bụi Sao Phân Tán

Aventurine

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Lăng Tinh Sao Băng

Hổ Phách Thần Thể

Hư Vô

Ánh Đen U Tối

Guinaifen, Kafka, Luka, Pela, Sampo, Sói Bạc, Welt.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Ánh Đen Hư Không

Ánh Đen Trầm Luân

Linh Hồn Rực Cháy

Acheron, Black Swan.

Linh Hồn Tinh Hỏa

Quỷ Đốt Trời

Trù Phú

Hạt Giống Trù Phú

Bailu, Huohuo, Luocha, Lynx, Natasha.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Mầm Sống

Hoa Vĩnh Cửu

Hòa Hợp

Giai Điệu Hài Hòa

Asta, Bronya, Hanya, Ruan Mei, Tingyun, Yukong.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Ca Tụng Gia Tộc

Chương Nhạc Chòm Sao

Nốt Nhạc Đám Mây

Sparkle.

Ô Nhịp Thiên Không

Chương Nhạc Ngoài Bầu Trời

Cách nhận nguyên liệu từ Đài Hoa Nhân Tạo

Nguyên Liệu

Cách nhận nguyên liệu Honkai Star Rail

Lưỡi Đao Tử Vong

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Thu Dung

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Thu Dung

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Lưỡi Đao Tịnh Thế

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Thu Dung

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Răng Nanh Boris

Đài Hoa Nhân Tạo - Lân Uyên Cảnh (Mở Hạn Giờ).

Đài Hoa Nhân Tạo - Lân Uyên Cảnh.

Đổi Tro Tàn.

Máy Ghép Vạn Năng.

Răng Sói Độc

Đài Hoa Nhân Tạo - Lân Uyên Cảnh (Mở Hạn Giờ).

Đài Hoa Nhân Tạo - Lân Uyên Cảnh.

Đổi Tro Tàn.

Máy Ghép Vạn Năng.

Răng Nanh Trăng Cuồng

Đài Hoa Nhân Tạo - Lân Uyên Cảnh (Mở Hạn Giờ).

Đài Hoa Nhân Tạo - Lân Uyên Cảnh.

Máy Ghép Vạn Năng (Ghép - Đổi Nguyên Liệu).

Mũi Tên Săn Thú

Đài Hoa Nhân Tạo - Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành

Mũi Tên Diệt Quỷ

Đài Hoa Nhân Tạo - Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành.

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu.

Mũi Tên Đuổi Sao

Đài Hoa Nhân Tạo - Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Chìa Khóa Linh Cảm

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Chi Viện

Chìa Khóa Tri Thức

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Chi Viện

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Chìa Khóa Trí Tuệ

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Chi Viện

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Cố Chấp Của Đồng

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Chi Viện

Lời Thề Sắt Lạnh

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Chi Viện

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Hổ Phách Kiên Cố

Đài Hoa Nhân Tạo - Khoang Chi Viện

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Bụi Sao Phân Tán

Đài Hoa Nhân Tạo - Khu Vui Chơi Studios

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Vật Liệu

Lăng Tinh Sao Băng

Đài Hoa Nhân Tạo - Khu Vui Chơi Studios

Ghép Vạn Năng - Ghép Vật Liệu

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Vật Liệu

Hổ Phách Thần Thể

Đài Hoa Nhân Tạo - Khu Vui Chơi Studios

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Vật Liệu

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Vật Liệu

Ánh Đen U Tối

Đài Hoa Nhân Tạo - Khu Mỏ Khổng Lồ

Ánh Đen Hư Không

Đài Hoa Nhân Tạo - Khu Mỏ Khổng Lồ

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Ánh Đen Trầm Luân

Đài Hoa Nhân Tạo - Khu Mỏ Khổng Lồ

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Linh Hồn Rực Cháy

Đài Hoa Nhân Tạo - Sở Đan Đỉnh (Mở Hạn Giờ).

Đài Hoa Nhân Tạo - Sở Đan Đỉnh.

Đổi Tro Tàn.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Linh Hồn Tinh Hỏa

Đài Hoa Nhân Tạo - Sở Đan Đỉnh (Mở Hạn Giờ).

Đài Hoa Nhân Tạo - Sở Đan Đỉnh.

Đổi Tro Tàn.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Quỷ Đốt Trời

Đài Hoa Nhân Tạo - Sở Đan Đỉnh (Mở Hạn Giờ).

Đài Hoa Nhân Tạo - Sở Đan Đỉnh.

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Vật Liệu

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Vật Liệu

Hạt Giống Trù Phú

Đài Hoa Nhân Tạo - Lằn Ranh

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Mầm Sống

Đài Hoa Nhân Tạo - Lằn Ranh

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Hoa Vĩnh Cửu

Đài Hoa Nhân Tạo - Lằn Ranh

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Giai Điệu Hài Hòa

Đài Hoa Nhân Tạo - Trụ Sở Máy Móc

Ca Tụng Gia Tộc

Đài Hoa Nhân Tạo - Trụ Sở Máy Móc

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Chương Nhạc Chòm Sao

Đài Hoa Nhân Tạo - Trụ Sở Máy Móc

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu

Nốt Nhạc Đám Mây

Đài Hoa Nhân Tạo: Khách Sạn Mộng Mơ -> Cõi Mộng.

Đổi Tro Tàn.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Ô Nhịp Thiên Không

Đài Hoa Nhân Tạo: Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng.

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu.

Đổi Tro Tàn.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Chương Nhạc Ngoài Bầu Trời

Đài Hoa Nhân Tạo: Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng.

Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu.

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu.

Tham khảo:

  • Nguyên liệu nâng cấp Aventurine.
  • Nguyên liệu nâng cấp Argenti.
  • Nguyên liệu cần thiết để nâng cấp Sparkle.
  • Nguyên liệu và đội hình bho Black Swan.

Nguyên liệu Honkai Star Rail rơi ra từ Dư Âm Chiến Đấu

Nguyên Liệu Oán Hận Vô Tận nâng bậc nhân vật, Vết Tích.

Vật phẩm (nguyên liệu) rơi ra sau khi chiến đấu với Thủ Lĩnh từ Cốt Truyện hay còn gọi là Dư Âm Chiến Đấu cực kỳ quen thuộc với anh em game thủ. Nó hiển nhiên vẫn được sử dụng để kích hoạt Năng Lực Thêm, hơn nữa là để nâng cấp các kỹ năng nhân vật sau cấp độ 8 như Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ và Thiên Phú.

Bảng nguyên liệu từ Dư Âm Chiến Đấu

Nguyên liệu

Hình ảnh

Nhân vật sử dụng

Mục đích

Cách nhận

Sự Kết Thúc Của Kẻ Hủy Diệt

Arlan, Asta, Dan Heng, Herta, Himeko, Jing Yuan, March 7th, Nhà Khai Phá, Sói Bạc, Tingyun, Welt, Yukong.

Nguyên Liệu Nâng Cấp Vết Tích

Dư Âm Chiến Đấu - Khoang Chi Viện

Điều Ước Của Đấng Bảo Vệ

Bailu, Bronya, Clara, Gepard, Hook, Luocha, Natasha, Pela, Qingque, Sampo, Seele, Serval, Sushang, Yanqing.

Nguyên Liệu Nâng Cấp Vết Tích

Dư Âm Chiến Đấu - Dãy Everwinter

Oán Hận Vô Hạn

Argenti, Balde, Dan Heng Ẩm Nguyệt, Fu Xuan, Guinaifen, Hanya, Huohuo, Jingliu, Kafka, Luka, Lynx, Topaz & Numby.

Nguyên Liệu Nâng Cấp Vết Tích

Dư Âm Chiến Đấu "Lân Uyên Cảnh"

Tai Họa Ám Ảnh Trên Hành Tinh Sâu

Acheron, Aventurine, Black Swan, Dr. Ratio, Gallagher, Misha, Ruan Mei, Sparkle, Xueyi.

Nguyên Liệu Nâng Cấp Vết Tích

Dư Âm Chiến Đấu/ Hư Ảnh Ngưng Đọng

Cách nhận nguyên liệu từ Dư Âm Chiến Đấu

Nguyên liệu

Cách nhận

Sự Kết Thúc Của Kẻ Hủy Diệt

Dư Âm Chiến Đấu - Khoang Chi Viện

Điều Ước Của Đấng Bảo Vệ

Dư Âm Chiến Đấu - Dãy Everwinter

Oán Hận Vô Hạn

Dư Âm Chiến Đấu "Lân Uyên Cảnh"

Tai Họa Ám Ảnh Trên Hành Tinh Sâu

Dư Âm Chiến Đấu/ Hư Ảnh Ngưng Đọng

Nguyên liệu Honkai Star Rail rơi ra từ nhiều nguồn khác và cách nhận

Dấu Chân Vận Mệnh là nguyên liệu cho 47 nhân vật.

Event, Battle pass, Thưởng tuần vũ trụ mô phỏng, Cửa hàng ( reset theo hạn thời gian), kể chuyện hư cấu, đánh xong ải trong vũ trụ mô phỏng,…. là nơi sở hữu những nguyên liệu còn lại.

Trong đó Dấu Chân Vận Mệnh được sử dụng để tăng cấp cho cá skill nhân vật như Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ, Thiên Phú, kích hoạt Vết Tích Năng Lực Thêm và Mở Khóa Đột Phá 2, 4, 6.

Nguyên liệu

Hình ảnh

Nhân vật sử dụng

Mục đích

Hạt Giống Kỳ Lạ

Gallagher

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nón Ánh Sáng/ Vết Tích

Sinh Thái Sâu Xa

Nhà Khai Phá (Vật Lý, Bảo Hộ)

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Trấn Linh Sắc Phù

Aventurine, Dan Heng Ẩm Nguyệt, Dr. Ratio.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật

Dấu Chân Vận Mệnh

Acheron, Argenti, Arlan, Asta, Bailu, Black Swan,Blade, Bronya, Clara, Dan Heng Ẩm Nguyệt, Dan Heng, Dr. Ratio, Fu Xuan, Gallagher, Gepard, Guinaifen, Hanya, Herta, Himeko, Hook, Huohuo, Jing Yuan, Jingliu, Kaffka, Luka, Luocha, Lynx, March 7th, Misha, Natasha, Nhà Khai Phá, Pela, Ruan Mei, Sampo, Seele, Serval, Sparkle, Sushang, Sói Bạc, Tingyun, Topaz, Welt, Xueyi, Yangqing, Yukong.

Nguyên Liệu

Vết Tích

Nguyên liệu

Cách nhận

Hạt Giống Kỳ Lạ

Đài Hoa Nhân Tạo: Khu Vườn Tĩnh Mịch

Đài Hoa Nhân Tạo: Khu Vườn Tĩnh Mịch

Đổi Tro Tàn

Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu

Sinh Thái Sâu Xa

Phần thưởng nhiệm vụ

Thưởng Cấp

Trấn Linh Sắc Phù

Dư Âm Chiến Đấu

Dấu Chân Vận Mệnh

Thưởng Điểm Vũ Trụ Mô Phỏng

Vinh Dự Vô Danh

Đổi Tro Tàn

Phần Thưởng Sự Kiện Hạn Giờ

Xem thêm: Vị trí Khu Rừng Tĩnh Mịch

Như vậy bài viết của mosflyvn.com hôm nay đã chia sẻ tất cả nguyên liệu Honkai Star Rail cũng như mục đích, đối tượng sử dụng và cách nhận các nguyên liệu này khi chơi trò chơi. Mong rằng những thông tin này giúp người chơi hiểu rõ hơn về các nguyên liệu khi nâng cấp.

Hơn nữa, nếu người chơi muốn hiểu rõ hơn về nhân vật, cách build nhân vật, Nón Ánh Sáng và Di Vật thì truy cập vào game Honkai Star Rail để xem chi tiết nhé!