Vietnam Economics
GIỚI THIỆU
 Giới Thiệu Chung:

Từ khi đi vào hoạt động chính thúc ngày 01/02/1995, Công Ty Mosfly đã từng bước hòa nhập và đứng vững trên thị trường Việt Nam.Trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều chuyển biến thì công ty vẫn hoạt động có hiệu quả,thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà Nước...

 

 

  VIDEO CLIP

        SẢN PHẨM
 
          
 
     
Loại Mua Bán
SBJ  VND  VND
SJC  VND  VND