Giới thiệu về Mosflyvn

Từ khi đi vào hoạt động chính thúc ngày 01/02/1995, Công Ty Mosfly đã từng bước hòa nhập và đứng vững trên thị trường Việt Nam.Trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều chuyển biến thì công ty vẫn hoạt động có hiệu quả,thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng ,thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà Nước .

 

Bảo vệ bạn 24/24

0405

Gián và những tác hại của chúng với con người

Trong thế giới côn trùng có rất nhiều loài, có những loại mang đến rất nhiều những lợi ít cho con người nhưng có những loại lại là tác nhân gây hại. Gián là một trong những loại côn trùng gây nguy...